Steniuksenkadun hoivakodin työmaalla epäily luvattomista työmiehistä

60-paikkaisen hoivakodin on määrä valmistua helmikuussa 2020. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman Steniuksenkadulla tammikuussa aloitetulla hoivakodin rakennustyömaalla oli kuluneella viikolla epäily luvattomien työmiehien käytöstä. Satakunnan alueella suoritettiin keskiviikkona tehostettuja työmaatarkastuksia, kun Steniuksenkadulla tavattiin neljä Ukrainasta lähetettyä työmiestä, joiden lupapaperit eivät tarkastushetkellä täyttäneet Rakennusliiton tarkastajien mukaan vaatimuksia.