STM:n työryhmä: Joditabletit neuvolajakeluun koko maassa

Lapsiperheet saattavat parin vuoden kuluttua saada säteilysuojaukseen liittyvät joditabletit suoraan neuvolasta valtion kustannuksella.

Näin ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmä.

Jos ehdotus menee läpi, jakelu saattaa alkaa jo vuonna 2016.

Joditabletit ovat säteilyvaaratilanteessa sisälle suojautumista täydentävä toimenpide. Tableteista hyötyvät erityisesti lapset ja raskaana olevat naiset.

Suomessa on luotettu siihen, että kotitaloudet osaavat ja ymmärtävät varautua joditableteilla omaehtoisesti. Väestö on kuitenkin ollut asiasta erittäin huonosti tietoinen jopa ydinvoimaloiden lähikunnissa.

Lopullisen sysäyksen joditablettiasian valmistelu sai Fukushiman onnettomuudesta. 

Suomalaisissa tapahtumat aiheuttivat turhia ylireagointeja, mutta tapaus osoitti, ettei omaehtoisuuteen perustuva käytäntö toimi. 

Kodeissa on tabletteja erittäin huonosti ja toisaalta väestöllä on huonosti tietoa siitä, milloin tabletteja on syytä ottaa.

Joditablettien saatavuutta ja jakelua on pohdittu osana ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallintaa koskevan STM:n työryhmän työtä.

Ryhmä on saanut valmiiksi kehysehdotuksensa, jonka mukaan valtio hankkisi joditabletit keskitetysti.

Jakelu tapahtuisi neuvoloissa ja se koskisi kaikkia kuntia. Työryhmän mukaan koko maan ottaminen mukaan on perusteltua, kun huomioidaan kotimaisten ydinvoimaloiden lisäksi Ruotsin ja Venäjän ydinvoimalat.

Käytäntö pyritään aloittamaan vuoden 2016 budjetissa.

Lue lisää perjantain Länsi-Suomesta.