STUK edellyttää Posivalta selvitystä Onkalon laatupoikkeamien syistä

Säteilyturvakeskus totesi syyskuun lopussa tekemässään tarkastuksessa, että Posivan Onkalo-rakennustyömaan kalliorakentamisen laadunvalvonta ei ole vastannut kaikilta osin asetettuja vaatimuksia. Mahdollisilla laatupoikkeamilla ei ole välitöntä ydin- tai säteilyturvallisuusmerkitystä, koska tilassa ei vielä käsitellä radioaktiivisia aineita.

Posiva rakentaa Eurajoen Olkiluotoon maanalaista kallioperän tutkimustilaa, Onkaloa, joka muodostaa osan myöhemmin rakennettavasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilasta. Vuonna 2004 aloitetut tutkimustilan kalliorakennustyöt ovat lähes valmiit. Rakennustyöt viimeistellään vuosien 2012–2014 aikana.

STUK tarkasti viikolla 38 osan kalliorakentamisen toteuma-aineistosta. Aineisto koostuu muun muassa toteutuneesta rakentamisesta laadituista pöytäkirjoista, piirustuksista ja laadunvalvonta-asiakirjoista. Tarkastuksessa todettiin poikkeamia ja puutteita rakentamisen laadunvalvonnassa ja kalliotilojen tiivistys- ja lujitustöihin liittyvissä menettelytavoissa.

STUK edellyttää Posivalta selvitystä laatupoikkeamien syistä. Posivan on arvioitava niiden merkitys sekä määritettävä korjaavat toimenpiteet, joilla estetään samankaltaiset poikkeamat.

STUK jatkaa asian käsittelyä selvitykset saatuaan ja arvioi laatupoikkeamien turvallisuusmerkityksen.