STUK haluaa selvitystä OL3:n reaktoripainesäiliön teräksen laadusta

Ranskan Flamanvilleen rakennettavan ydinvoimalaitoksen reaktorin painesäiliön laatuepäilyjen myötä Säteilyturvakeskus edellyttää myös Teollisuuden Voimaa selvittämään Olkiluoto 3 -laitosyksikön reaktoripainesäiliön materiaalin laadun ja kestävyyden. TVO:n on raportoitava selvitysten tulokset STUKille kesäkuun loppuun mennessä.

Eurajoen Olkiluotoon rakenteilla oleva voimalaitosyksikkö on samaa tyyppiä kuin Flamanvillen laitos, mutta Flamanvillen painesäiliö on valmistettu Ranskassa, kun taas Olkiluoto 3:n painesäiliö on valmistettu Japanissa hieman eri tavalla. Flamanvillen painesäiliön valmistaja on kuitenkin tehnyt eräitä muita Olkiluoto 3:n reaktorin primääripiirin osia. Ranskassa on havaittu, että painesäiliön kannen ja pohjan teräksen hiilipitoisuus saattaa olla paikoitellen odotettua korkeampi.

- Kyseessä ei ole uusi ilmiö. Olkiluodon kolmosyksikön painesäiliötä, samoin kuin muita primääripiirin laitteita, valmistettaessa niiden materiaalin tasalaatuisuutta seurattiin eikä poikkeamia havaittu. STUK osallistui valmistuksen valvontaan. Ranskassa tehtyjen havaintojen vuoksi STUK kuitenkin edellyttää TVO:lta vielä selvitystä sekä reaktoripainesäiliön että muiden primääripiirin laitteiden materiaalivalmistuksesta. Selvityksessä on arvioitava vastaavan ilmiön eliminoimiseksi tehtyjen toimenpiteiden ja mittausten riittävyyttä, toteaa apulaisjohtaja Tapani Virolainen STUKista.