STUK kelpuutti OL3:n jätteet Onkaloon

Säteilyturvakeskus puoltaa perjantaina julkaisemassaan lausunnossa valmistuvan Olkiluoto 3:n matala- ja keskiaktiivisten ydinjätteiden sijoittamista Olkiluodon voimalaitosjäteluolaan. Turvakeskuksen mukaan luolaan on mahdollista loppusijoittaa myös STUKin oman Tutkimus- ja ympäristövalvontaosaston hallinnassa olevia radioaktiivisia jätteitä.

Luolassa varastoidaan nykyään radioaktiivisia lähteitä, joita on käytetty muun muassa teollisuudessa ja terveydenhuollossa. Lähteet on poistettu käytöstä radioaktiivisena jätteenä. Säteilyasetuksen mukaan jätteistä vastaa valtio, ja ne ovat STUKin hallinnassa. Käyttölupamuutos mahdollistaa sen, että nämä jätteet myös loppusijoitetaan luolaan.