STUK: OL3:n automaation vika-analyyseja pitää tarkentaa

Säteilyturvakeskus on päättänyt hyväksyä Olkiluoto 3 -laitosyksikön automaatioarkkitehtuurin, kunhan laitostoimittaja vielä täydentää tekemiään automaation vika-analyyseja. 

Automaatioarkkitehtuuri kuvaa, miten erilaisten automaatiojärjestelmien tulee täyttää olennaiset turvallisuusperiaatteet, kuten riippumattomuus eri järjestelmien välillä.

– Riippumattomuuden osoittaminen erilaisten automaatiojärjestelmien, kuten turvallisuus- ja prosessijärjestelmien välillä on osoittautunut laitostoimittajalle ennakoitua hankalammaksi, OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen kertoo.

- Laitostoimittajan pitää täydentää automaation vika-analyysejä vahvistaakseen, että kaikki mahdolliset automaation häiriötilanteet on huomioitu.

Areva on vastikään aloittanut automaatiojärjestelmien testaamisen Saksassa Erlangenissa ja alkuvuonna reaktorin paine- ja tiiveyskoe suoritettiin hyvällä menestyksellä.

– Emme kuitenkaan ole tyytyväisiä laitostoimittajan toimintaan. Olemme vaatineet laitostoimittajalta selvää suunnitelmaa jäljellä olevien töiden tekemiseksi sekä päivitettyä kokonaisaikataulua laitosyksikön valmistumisesta. Laitostoimittaja ei ole kuitenkaan niitä toimittanut. Lisäksi laitostoimittajan asennustyöt Olkiluodossa eivät etene, koska tekninen suunnittelu ei ole vielä valmis.

TVO ilmoitti helmikuussa 2014, että se ei ole saanut päivitettyä OL3-projektin kokonaisaikataulua laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta. Tämän vuoksi TVO ei tällä hetkellä anna arviota OL3:n valmistumisajankohdasta.