STUK: OL3:n teräs täyttää vaatimukset

Reaktoripainesäiliön teräksen ja valmistuksen tutkinta alkoi, kun Ranskassa rakenteilla olevan ydinvoimalan reaktorin teräksen hiilipitoisuudessa havaittiin lujuuteen vaikuttavia poikkeamia. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Säteilyturvakeskus (STUK) on hyväksynyt Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön reaktoripainesäiliön teräksen laadusta tekemän selvityksen. Olkiluotoon rakenteilla olevan ydinvoimalaitoksen reaktorin painesäiliön ja muiden reaktorin primääripiirin osien teräksen laadussa ei ole turvallisuuteen vaikuttavia poikkeamia.

STUK pyysi TVO:lta selvitystä teräksen laadusta sen jälkeen, kun Ranskaan rakennettavan Flamanville 3 -ydinvoimalaitosyksikön reaktoripainesäiliön teräksen hiilipitoisuudessa oli havaittu lujuuteen vaikuttavia poikkeamia.

Kesäkuun lopussa STUKille antamassaan selvityksessä TVO kertoo, että Olkiluodon reaktoripainesäiliö on valmistettu laadun kannalta paremmalla menetelmällä kuin Flamanvillen painesäiliö. Lisäksi valmistuksen yhteydessä tehdyt tarkastukset olisivat TVOn mukaan paljastaneet vastaavat ongelmat.

Myös muut primääripiirin osat on TVO:n marraskuun alussa toimittaman täydentävän selvityksen mukaan tarkastettu valmistuksen yhteydessä.

Tämän viikon tiistaina tekemässään päätöksessä STUK toteaa TVO:n toimittamat selvitykset riittäviksi ja tehdyt johtopäätökset perustelluiksi.