STUK: Olkiluodossa ei ole käytännön suunnitelmaa sähköttömään jäähdytykseen.

Fukushiman onnettomuuden jälkipyykki tuo täydennysvaatimuksia suomalaisten ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelmiin.
Säteilyturvakeskus (STUK) on löytänyt parannettavaa esimerkiksi sähköttömästä ydinpolttoaineen jäähdytyksestä, lämmönpoistosta ja tulvasuojauksesta.
Kaikista toimivista ja suunnitteilla olevista ydinvoimaloista tehtiin turvallisuusselvitys, eräänlainen stressitesti, Japanin tapahtumien jälkeen.
STUK on analysoinut niiden tuloksia jo pitkälle.


Kaiken ytimenä on sähkö


Ydinreaktorin polttoaine on saatava jäähdytettyä myös silloin, kun voimalaitokseen on iskenyt luonnonmullistus tai on tapahtunut muu vakava häiriö.
Voimaloihin rakennettiin sähköisten rinnalle muitakin jäähdytysjärjestelmiä 1970-luvulle saakka. Erilaisista syistä niiden rakentamisesta kuitenkin luovuttiin.
Sittemmin voimaloissa keskityttiin tekemään sähköisistä järjestelmistä ja niiden sähkönsaannista mahdollisimman luotettavia.


Varasähköä riittää...


OL1 ja 2 -reaktoreissa jäähdytys perustuukin kaikissa tilanteissa siihen, että järjestelmät saavat sähköä.
– Samoin on asianlaita monissa muissakin kyseisen ikäpolven ydinvoimalaitoksissa, kertoo ylitarkastaja Riku Mattila STUK:sta.
Olkiluodossa sähkön saanti reaktoria jäähdyttäville pumpuille on varmistettu moneen kertaan.
Ykkös- ja kakkosyksiköillä on yhteensä kahdeksan sähköä tuottavaa dieselgeneraattoria.
– Ne on sijoitettu eri puolille rakennuksia ja suojattu niin, että sama ulkoinen syy ei pääse uhkaamaan kuin osaa dieseleistä kerrallaan, Mattila selvittää.
– Lisäksi saarella on kaasuturpiinilaitos, jolta sähköä voisi syöttää laitosten järjestelmille.


...tiettyyn tilanteeseen saakka


Mattilan mukaan sähkönsyötön varmistus on Olkiluodossa ”kohtuullisen hyvällä” tasolla.
– Mutta sellainen tilanne, että kaikki dieselit ja kaasuturpiini jostain syystä menetettäisiin yhtä aikaa, ei ole kuulunut laitosten suunnitteluperusteisiin, Mattila sanoo.
Siksi laitoksella ei ole kokonaan sähköstä riippumatonta vedensyöttöjärjestelmää.
Fukushima kuitenkin opetti, että odottamattomiakin asioita voi tapahtua.
Järjestelmien pettäminen johti uutiskuvista tutuksi tulleeseen helikopterien käyttöön ja muihin

hätäratkaisuihin.
 

Paloautot avuksi, mutta miten?


Olkiluodon ydinvoimala-alueeltakin löytyy sähköstä riippumattomia pumppuja. Niitä on esimerkiksi sammutusjärjestelmissä ja paloautoissa.
Dieselpumppuja voidaan ainakin periaatteessa virittää jäähdyttämään reaktoreita.
– Mutta tällä hetkellä ei ole olemassa valmiita reittejä ja suunnitelmia sen varalle, että näiden tuottamaa vettä saataisiin tarpeen vaatiessa nopeasti pumpattua reaktoripaineastian sisälle, Mattila korostaa.
STUK:ssa ei ole spekuloitu sillä, mikä voisi estää kokonaan sähkön käyttämisen tai kuinka realistista se on.
– Lähtökohdaksi vain kerta kaikkiaan otetaan tilanne, että kaikki vaihtosähkö menee, eikä jäädä miettimään siihen johtavia syitä.


Sydän sulaisi kahdessa tunnissa


Mistään vähäpätöisestä asiasta ei ole kyse.
– Nykyisellään täydellinen vaihtosähkön menetys johtaisi reaktorisydämen sulamiseen noin kahden tunnin kuluessa, Mattila toteaa.
– Kun täydentävät vedensyöttömahdollisuudet saadaan valmiiksi, sydämen sulamiselta todennäköisesti vältyttäisiin.
Mikäli suojarakennukset olisivat tällaisessa tilanteessa säilyneet ehjinä, ne pitäisivät vakavan säteilypäästön laitoksen sisällä. Kyseessä olisi silti paljon riskejä ja jälkihoitoa sisältävä onnettomuus.
– Nyt on päätetty, että tämä lisävarmistus on syytä tehdä.