STUK: Olkiluoto nelosen alustava turvallisuusarvio pätee yhä

Säteilyturvakeskus, STUK, toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa, että sen vuonna 2009 Teollisuuden Voiman  Olkiluoto 4 -hankkeesta tekemä alustava turvallisuusarvio pätee yhä.

Alustavan turvallisuusarvion ajantasaisuuden läpikäynti tuli ajankohtaiseksi, kun TVO haki työ- ja elinkeinoministeriöltä uutta määräaikaa ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan hakemiselle. Periaatepäätöksen mukaan laitokselle olisi haettava rakentamislupaa 2015 kesäkuun loppuun mennessä.


Ministeriön pyynnöstä antamassaan lausunnossa STUK toteaa, että uuden määräajan antamiselle ei ole ydinturvallisuuden kannalta estettä. Jos rakentamislupahakemukselle annetaan lisää aikaa, voidaan se STUKin käsityksen mukaan käyttää hyödyllisesti kehittämällä valitun laitosvaihtoehdon turvallisuusominaisuuksia, päivittämällä laitospaikkaa koskevia selvityksiä ja kehittämällä TVO:n asiantuntemusta ja johtamisjärjestelmää.