STUK selvittää kansalaisten UV-tietämystä

Ihosyövät ovat yleisiä, mutta ne on helppo ehkäistä. Säteilyturvakeskus (STUK) selvittää internet-kyselyllä, mitä suomalaiset tietävät auringon UV-säteilyn terveysvaikutuksista sekä sitä, miten he ottavat aurinkoa ja miten siltä suojautuvat.

Auringon ultraviolettisäteily (UV-säteily) on merkittävin melanooman ja muiden ihosyöpien aiheuttaja. UV-säteily aiheuttaa eri arvioiden mukaan noin 50–90 prosenttia ihosyövistä syöpätyypistä riippuen.

Ihosyöpien ilmaantuvuus on Suomessakin ollut kasvussa viime vuosikymmeninä ja ilmaantuvuuden ennustetaan kasvavan edelleen väestön ikääntyessä. Suomalaisten vaalea ihotyyppi on erityisen herkkä auringon UV-säteilylle.

Ihosyövät ovat periaatteessa helposti ehkäistävissä, sillä niiden syntyyn vaikuttavat tekijät ovat tiedossa. Lisäksi UV-säteilyltä suojautumisen keinot ovat melko yksinkertaisia. Suojaavan vaatetuksen käyttö, varjossa pysytteleminen sekä aurinkosuojavoiteen käyttö ovat tehokkaita keinoja ihosyöpäriskin vähentämiseksi.

Auringolta suojautuminen on erityisen tärkeää lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta myös ihon palaminen auringossa aikuisiällä lisää ihosyövän riskiä.

STUK jakaa kyselyä STUKin Facebook- ja Twitter-tilien kautta sekä STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä.