STUK: TVO jatkaa tarkentavia selvityksiä tuoteväärennöksistä OL3:lla

TVO käy parhaillaan STUKin edellytyksestä läpi OL3:n tilannetta. Arkistokuvassa näkyy laitoksen reaktoriallas. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Säteilyturvakeskus (STUK) edellytti viime kesäkuussa, että ydinvoimayhtiöt Fortum ja Teollisuuden Voima (TVO) selvittävät, onko niiden ydinvoimalaitoksille tullut laitteita, joiden materiaalien laadusta ei voida olla täysin varmoja.

Syynä oli ranskalaisen Areva-yhtiön ilmoitus, jonka mukaan Ranskan ja mahdollisesti muidenkin maiden ydinvoimalaitoksiin toimitettujen laitteiden osien valmistuksen ja tarkastuksen dokumentaatiossa on puutteita, laiminlyöntejä ja väärennöksiä.

Fortum ja TVO ovat kesästä alkaen selvittäneet, mitä laitteita epäilyksen alaisilta laitetoimittajilta on voinut tulla suomalaisille voimalaitoksille.

Olkiluodon käyvien laitosyksiköiden 1 ja 2 osalta TVO antoi selvityksen STUKille lokakuun lopussa. Sen mukaan niille toimitetuissa osissa ei ole väärennöksiä ja kaikki tarkastetut laitteet ovat olleet vaatimusten mukaisia.

TVO jatkaa selvityksiä rakenteilla olevan Olkiluodon kolmosyksikön osalta. Selvitykset kohdistuvat ranskalaiseen Le Creusot -tehtaaseen, jossa tehtyjä laiteosia on asennettu OL3:lle.

Toimistopäällikkö Martti Vilpas STUKista muistuttaa, että sekä TVO että STUK ovat valvoneet osien valmistamista tehtaalla. STUK on lisäksi valvonut osien testausta sekä tarkastanut osat asennusten yhteydessä. Vilpas ei pidä todennäköisenä, että laadussa voisi olla merkittäviä ongelmia.

-Pienimmällekään epäilykselle ei kuitenkaan saa olla sijaa, joten TVO:n ja laitostoimittajan on selvitettävä asia juurta jaksain, hän toteaa.

Hyväksyttävä selvitys on edellytys sille, että laitos voi saada käynnistysluvan. STUK edellyttää tarkentavien selvitysten valmistumista 30.4.2017 mennessä.