STUKilta vihreää valoa Posivan ydinjätelaitokselle

Säteilyturvakeskus (STUK) arvioi, että Posiva voi rakentaa ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluotoon turvallisesti. STUK on luovuttanut lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle.

Lausunnon perusteena on STUKin tekemä turvallisuuden tarkastelu, jossa varmistettiin, että ydinenergialain mukaiset edellytykset täyttyvät.

Seuraavaksi hankkeen käsittely jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä sekä valtioneuvostossa, joka päättää myönnetäänkö rakentamislupa. 

Ennen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustoiminnan varsinaista aloitusta, täytyy kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle saada valtioneuvostolta vielä käyttölupa, jota Posiva on arvioinut hakevansa vuonna 2020.  

Posiva on suunnitellut, että loppusijoitus Olkiluodossa voisi alkaa vuonna 2022.