STUKin uusitut turvallisuusvaatimukset käyttöön Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitoksilla

Päätös siitä, kuinka uutta ohjeistoa sovelletaan rakenteilla olevalle Olkiluoto 3:lle, annetaan laitoksen käyttölupahakemuksen lausunnon yhteydessä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Uusittu ydinturvallisuusohjeisto valmistui vuoden 2013 lopulla, jonka jälkeen sitä on sovellettu sellaisenaan tulevien laitosten, kuten Fennovoiman laitoshankkeen, turvallisuuden suunnitteluun.

Merkittäviä teknisiä muutostarpeita jo toiminnassa oleville laitoksille ei syntynyt, sillä vaadituista uusista asioista lähes kaikki on jo toteutettu Fukushiman vuonna 2011 sattuneen onnettomuuden jälkeen tehdyssä työssä.

STUKin päätöksen mukaan nyt käyvillä laitoksilla täytyy kuitenkin lähivuosien aikana laajentaa onnettomuusanalyysien kattavuutta, parantaa laitosten ikääntymisen hallinnan menettelyitä sekä kehittää laitosdokumentaatiota, joka edesauttaa jäljitettävämpää muutossuunnittelua.

Päätös siitä, kuinka uutta ohjeistoa sovelletaan rakenteilla olevalle Olkiluoto 3:lle, annetaan laitoksen käyttölupahakemuksen lausunnon yhteydessä.

Uusittu YVL-ohjeisto sisältää 45 ohjetta ja yli 8000 vaatimusta. Uudistustyöhön käytettiin STUKissa noin 50 henkilötyövuotta ja täytäntöönpanoon noin neljä henkilötyövuotta.