STX suhtautuu myönteisesti Rauman ostotarjoukseen telakasta

Telakkayhtiö STX Finland Oy:n hallitus on suhtautunut myönteisesti Rauman kaupungin 3.12. jättämään tarjoukseen telakka-alueen kaupasta.

Tarjous on ollut STX:n hallituksen käsittelyssä ja sen pohjalta on käynnistetty tarkemmat neuvottelut, joiden tavoitteena on kattavan esisopimuksen solmiminen. Neuvottelut jatkuvat tammikuulle.

Kaupungin jättämässä tarjouksessa kaupan kohteena on STX Finland Oy:n omistama Rauman telakan koko maa-alue sisältäen myös laiturit ja altaan sekä muut vesirakenteet, alueella sijaitsevat kaikki rakennukset, rakennelmat ja laitteet.

Kauppaan kuuluisivat myös alueella oleva irtain omaisuus sekä raaka-aineet ja puolivalmisteet. Kaupunki on tarjouksessaan huomioinut myös alueen toiminnan kannalta tarpeelliset luvat ja liittymät.

Esisopimuksen syntymiseksi on vielä paljon selvitettävää ja neuvoteltavaa. Yhteisymmärrykseen tulee päästä mm. siitä, mikä omaisuus ei kuulu esisopimuksen piiriin sekä miten olemassa olevat luvat, liittymät ja sopimukset siirtyisivät kaupungille.

Molemmat ovat kytkeneet juristinsa mukaan ja sopimusta työstetään nopealla aikataululla.

Mikäli neuvottelut etenevät suunnitellussa aikataulussa, esisopimus voisi tulla jo 13.tammikuuta Rauman kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaupunkia sitovaksi esisopimus tulee lainvoimaisella kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Kaupunginvaltuuston käsittelyssä sopimusasia olisi 20.tammikuuta 2014.