Sucros tukee viljelijöiden konehankintoja

Sucros on aloittanut viljelysopimusten teon tulevan kesän juurikaskautta varten.

Uusi vaihtoehto, jossa tehdään pidempi, kolmivuotinen viljelysopimus, on kiinnostanut viljelijöitä.

Vaihtoehtoina on yhden ja kolmen vuoden kiinteähintainen sopimus sekä yhden vuoden muuttuvahintainen sopimus, missä huomioidaan Suomen sokerimarkkinoiden hintakehitys. Tähän mennessä eniten on tehty kolmen vuoden kiinteähintaisia sopimuksia.

Sucros auttaa alalle siirtymistä uuden lainantakausohjelman kautta.

Sucros myöntää viljelijöille pankkitakauksia puhdistuskuormaajien hankkimista varten. Näin sokeritehtaalle juuresten mukana kulkeutuvan maa-aineksen määrä vähenee, kun sato puhdistetaan jo lastauksen yhteydessä. Pankkitakaus on maksimissaan 50 prosenttia.

Takausjärjestely koskee myös sokerijuurikkaan nostokoneita. Pankkitakaus voidaan tällöin myöntää viljelijälle tai viljelijöiden omistamalle yhtiölle.

Uusia viljelysopimuksia on tehty tasaisesti joka puolella viljelyaluetta tänä vuonna. Juurikasta viljellään erityisesti Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla. Uusia juurikkaan viljelijöitä haetaan huhtikuun puoliväliin saakka.

Sucros uskoo kotimaisen sokerituotannon kasvuun EU:n sokerikiintiön poistuttua.

Sucroksen tekemän kyselyn mukaan viljelijät aikovat kasvattaa sokerijuurikkaan viljelyalaa. Myös sopimusmäärän odotetaan kasvavan viime vuodesta, jolloin tehtiin 703 sopimusta.

Sokerikiintiöiden poistuttua Säkylän tehtaan tavoite on saavuttaa 100 miljoonan kilon valkosokerituotanto mahdollisimman nopeasti.

Kuluva talvi on ollut suotuisa sokerijuurikkaan viljelyä silmällä pitäen. Routaa on maassa yli 40 senttimetriä, ja kalkitus on onnistunut.