Suden poikkeuslupien haku alkaa

Suden poikkeuslupien hakeminen voi alkaa välittömästi, kertoo Suomen riistakeskus verkkosivuillaan.

Suomen riistakeskus aloittaa lupahakemusten käsittelyn 2. tammikuuta 2017. Päätösharkintaa voidaan tehdä sen jälkeen joustavasti hakemustilanteen kehittymisen mukaan. Hakemukset ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja.

Poikkeuslupa harkitaan aina tapauskohtaisesti. Harkinnan perusteena voivat olla muun muassa susien aiheuttamat vahingot ja turvallisuusriskit, kuten toistuvat pihakäynnit sekä sosiaaliset syyt.

Poikkeuslupaharkinnassa otetaan huomioon myös, millaisista yksilöistä sen hetkinen susisaalis koostuu. Erityisesti seurataan alfanaaraiden päätymistä saaliiksi.

Lupa-ajat ovat enintään 21 vuorokautta.

Suurin sallittu saalismäärä on 53 yksilöä poronhoitoalueen ulkopuolella.

Luonnonvarakeskuksen väliarvion mukaan Suomessa arvioidaan olevan 32 – 38 susilaumaa.

Laumojen määrässä ei näytä tapahtuneen merkittävää muutosta vuoteen 2015 verrattuna.

Lopullinen kanta-arvio valmistuu maaliskuussa 2017.