Suojatiet tehovalvonnassa ensi viikolla

Poliisi valvoo suojatieliikennettä 30.–31.3.2014 Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella. Valvonta keskitetään kaupunkien keskustoihin, joissa on paljon jalankulkuliikennettä.

Suojatie ei aina ole nimensä veroinen, sillä Liikennevakuutuskeskuksen vuositilaston 2013 mukaan 42 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista suojatieonnettomuuksista tapahtui suojatiellä.

Jalankulkijoiden liikennekuolemat eivät ole vuoden 2012 jälkeen vähentyneet, ja viimeisen kolmen vuoden aikana tieliikenteessä on vuosittain menehtynyt 29–32 jalankulkijaa.

Jalankulkuonnettomuuksissa tyypillisimmät välittömät riskitekijät liittyvät ajoneuvon kuljettajan puutteellisiin havaintoihin tai havainto- ja tulkintavirheisiin. Jalankulkijan havaittavuus on myös usein onnettomuuden syntyyn vaikuttavana taustatekijänä.

Poliisi muistuttaa, että ajoneuvon kuljettajan on suojatietä lähestyessään sovitettava nopeutensa sellaiseksi, että voi tarvittaessa pysähtyä. Mikäli joku on suojatiellä tai astumassa sille, on kuljettajan annettava esteetön kulku jalankulkijalle.

Kuljettajan on erityisesti huomioitava tietyt erityisryhmät, sillä esimerkiksi lasten käyttäytyminen voi olla arvaamatonta ja vanhuksilla saattaa suojatien ylittäminen kestää kauemmin kuin ennalta voi olettaa. Liikenneturvan tilaston mukaan lähes kolme neljästä suojatiellä kuolleista oli yli 65-vuotiaita.

Suojatieturvallisuus on yhteispeliä, joten myös jalankulkijan tulisi huolehtia omasta näkyvyydestään käyttämällä esimerkiksi heijastinta pimeänä aikana.

Lisäksi poliisi muistuttaa, että ajoneuvon kunnosta on huolehdittava. Kirkas kevätaurinko ja kulunut tai likainen tuulilasi on vaarallinen yhdistelmä.