Suojavyöhykkeiden määrä kasvanut

ELY-keskuksen mukaan suojavyöhykkeiden kokonaismäärä on kasvanut huomattavasti. Samalla kohdentuminen vesiensuojelun kannalta kriittisimmille alueille maakuntien sisällä on heikentynyt.

Vuonna 2015 toteutuneita suojavyöhykkeitä oli Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella yhteensä 5521 peltolohkolla.

Molemmat kuuluvat kohdentamisalueeseen, jolla maksetaan korotettua korvausta.

Suojavyöhykkeiden perustamisella ravinnekuormituksen kannalta kriittisille peltolohkoille voidaan vähentää vesistöjen ravinnekuormitusta.

Vyöhykkeen leveydeksi on määritelty yli kolme metriä. Vyöhykkeellä on oltava monivuotinen, lannoittamaton ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi, joka on niitettävä ja korjattava vuosittain.