Suomalaiset eivät halua palkkojaan julkisiksi – EK: Vaatisi perusoikeuksien rajoittamista, SAK haluaa palkka-avoimuuden lakisääteiseksi ensi vaalikaudella

Suurin osa suomalaisista vierastaa palkkansa kertomista työkavereille.

Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista ei halua palkkatietojaan työkaveriensa nähtäville ilman omaa suostumustaan. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n teettämästä Taloustutkimuksen selvityksestä, johon vastasi yli 1500 työikäistä suomalaista.