Suomalaiset uskovat eläkkeidensä pienenevän

Suurin osa suomalaisista ei usko voivansa viettää eläkepäiviä haluamallaan tavalla lakisääteisen eläkkeen turvin. Naisista näin uskoo jopa 70 prosenttia.

Nordean Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan runsaat puolet suomalaisista uskoo oman eläkkeensä pienenevän eläkeuudistuksen seurauksena. Neljännes uskoo eläkkeensä pysyvän samalla tasolla, ja vain viisi prosenttia olettaa eläkkeensä nousevan.

Eläkekertymä on tällä hetkellä noin 50 prosenttia palkasta ja keskimääräinen eläke noin 1 500 euroa.

Noin joka neljäs tutkimukseen vastanneista arvioi eläkkeensä pienenevän 100-150 eurolla kuussa. Joka kolmas ei osaa arvioida pienenemisen suuruutta euromääräisesti. Naisten osuus tästä ryhmästä on 40 prosenttia.