Suomen aluevesillä sattui uhkaava läheltä piti -tilanne

Meriliikennekeskus ja Länsi-Suomen merivartiosto havaitsivat lauantaina 29.6.2013 noin kello 23:45, että hollantilainen rahtialus ajaa vaarallista kurssia kohti matalikkoa Kökarin eteläpuolella. Rahtialus oli matkalla Ruotsin Härnösandiin ja sen olisi pitänyt kääntyä jo paljon aiemmin kohti Ruotsia. Alkuperäisten laskelmien mukaan rahtialus olisi samalla kurssilla ja nopeudella ajanut karille noin tuntia myöhemmin.

Meripelastuskeskus Turku, Aland sea traffic, Meripelastuskeskus Helsinki, Ruotsin rannikkovartiosto, rahtialuksen varustamo sekä Hollannin meripelastuskeskus yrittivät lukuisia kertoja useilla eri viestimenetelmillä saada yhteyttä alukseen, mutta turhaan. Rahtialuksen pysäyttämiseksi ja onnettomuuden estämiseksi Meripelastuskeskus Turku hälytti Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopterin, Ahvenanmaan merivartioaseman kaksi venepartiota, vartiolaiva Uiskon sekä Ahvenanmaan meripelastusseuran veneyksikön.

Alueella ollut rahtialus joutui väistämään alusta. Väistänyt rahtialus ja meripelastushelikopteri valaisivat rahtialuksen komentosiltaa valoheittimillä. Hetkeä myöhemmin komentosillalla havaittiin liikettä. Alus oli jo tällöin Suomen sisäisillä aluevesillä. Alus muutti kurssiaan länteen ja vältti juuri ja juuri karille ajon. Mikäli alus olisi jatkanut samalla nopeudella ja kurssilla, se olisi ajanut karille noin 20 minuuttia myöhemmin.

Rahtialuksen komentosillalta kerrottiin, että aluksen päällikkö oli nukahtanut kesken ajon. Meripelastushelikopteri vinssasi Rajavartiolaitoksen virkamiehet rahtialukselle selvittämään tapahtunutta. Alkoholilla epäillään olleen osuutta tapahtuneeseen.

Aluksen ukrainalainen päällikkö kuljetetaan verikokeisiin Maarianhaminaan. Länsi-Suomen merivartiosto ja Merenkuluntarkastaja tutkivat tapahtunutta. Rahtialuksella oli 8 hengen miehistö.

Rahtialus ankkuroitiin ensin lähelle tapahtumapaikkaa, kunnes saatiin varmistettua, että aluksella on tarvittava miehistö aluksen turvalliseen navigointiin.