Suomi lisää valmiutta entistä vakavampiin ydinturmiin

Fukushiman tapahtumat heijastuvat ydinvoimalaonnettomuuksia koskevaan valmiussuunnitteluun Suomessa.

Viranomaiset ja ydinvoimayhtiöt ovat virittämässä yhteistyöryhmää, joka kehittää onnettomuusvalmiutta valtakunnallisesti. Mukaan on tulossa myös kaksi ministeriötä.

Tähän asti valmiussuunnitelua on tehty lähinnä laitospaikkakohtaisesti.

Yhteistyöryhmän perustaminen on mainittu Suomen toimintasuunnitelmassa, joka laadittiin Fukushiman tapahtumia seuranneiden EU:n ydinvoimaloiden stressitestien perusteella.

Ryhmän laittoivat alulle Säteilyturvakeskus (STUK) ja sisäministeriö.

Lue lisää lauantain Länsi-Suomesta