Suoramyyntitilojen vaa´at usein säännösten vastaisia

Suoramyyntitilojen mittauslaitteista on löytynyt parannettavaa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tarkasti kesän aikana mittauslaitteiden lainmukaisuutta Varsinais-Suomen ja Satakunnan suoramyyntitiloilla.

Tarkastukset olivat osa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja aluehallintovirastojen yhteistä valvontakampanjaa.

Aluehallintovirasto tarkasti 72 suoramyyntitilaa, joista 32 sai huomautuksen. Pääasiallinen syy huomautuksiin oli vaa'an varmennusajan ylittyminen.

Mittauslaitteen varmentamisen yleinen määräaika on kolme vuotta.

Vaaoista vain 65 prosenttia oli säännösten mukaisia. Varmentamattomat ja varmennusajan ylittäneet vaa'at on varmennettava. Varmennuskelvottomat vaa'at taas on poistettava käytöstä.

Mittaamisvälineen omistajan tai haltijan velvollisuus on aina huolehtia siitä, että mittausväline on asianmukaisessa kunnossa.

Mittauslaitetta, kuten vaakoja, punnuksia ja tilavuusmittoja käytetään tuotteen oikean määrän ja hinnan määrittämiseksi.

Mittauslaitteen tarkastamisella taataan, että kuluttaja saa maksamansa määrän tuotetta ja kauppias oikean korvauksen myymästään tuotteesta.