Suositus: Ilmalämpöpumpun myyntiin pitäisi yhdistää pätevä asennus

Kuka tahansa ei saisi asentaa ilmalämpöpumppua, koska osaamaton asennus saattaa esimerkiksi vaarantaa laitteen toiminnan. Kuva: Minna Paananen

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen suosituksen mukaan fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet, joiden kylmäpiiri edellyttää kokoamista asennuspaikalla, tulisi myydä kuluttajille yhdessä pätevän asennuksen kanssa.

Tällaisia laitteita ovat ilmalämpöpumput ja osa ilma-vesilämpöpumpuista.

Jos laite myydään ilman asennusta, myyjän on ennen laitteen myymistä varmistuttava, että laitteen asentaa pätevöitynyt asennusliike tai henkilö.

Suositus on laadittu yhdessä Kaupan liiton ja Suomen Kylmäliikkeiden liiton kanssa. Sillä halutaan selkiyttää myynnin pelisääntöjä.

Suositus perustuu EU:n F-kaasuasetukseen. Sen mukaan F-kaasuilla esitäytettyjä laitteita, joita valmistaja ei ole merkinnyt ilmatiiviisti suljetuiksi, saa myydä kuluttajalle vain silloin, kun myyjä voi varmistaa, että laitteen kylmäpiirin asentaa tehtävään pätevöitynyt asennusliike.

Vaatimus koskee myös verkkokauppaa.

Lista Suomessa rekisteröidyistä, pätevyysvaatimukset täyttävistä asennusliikkeistä löytyy Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin verkkosivuilta.