Susitilanne on pysytellyt viime vuosia vastaavana

Köyliö–Huittinen–Alastaro-alueella elävän susilauman reviirille perustettiin viime vuoden lopussa reviiriyhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on luoda paikallinen kokonaisnäkemys susitilanteesta, suunnitella ennaltaehkäiseviä toimia sekä punnita vahinkoperusteisen ja kannanhoidollisen metsästyksen prioriteetteja.

Ryhmään kuuluu edustaja riistanhoitoyhdistyksestä, maataloustuottajista, luonnonsuojeluyhdistyksestä, poliisista ja alueen kuntien virkamiehistä.

Alueella elävän susilauman koko on monen vuoden ajan ollut suurin piirtein sama. Tämän kesän ja alkusyksyn aikana saadut havainnot osoittavat, että lauman koko on 7–9 yksilöä, joista pentuja on oletettavasti ainakin neljä.

Ryhmä kehottaa ilmoittamaan mahdollisimman pian suurpetoyhdyshenkilölle, jos kohtaa suden. Tuoreelta havaintopaikalta on mahdollista löytää jälkiä, joista voidaan todentaa paikalla ollut eläin. Alueen suurpetoyhdyshenkilöt löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta osoitteesta riista.fi.

Tänä vuonna havaintoja sudesta alle sadan metrin etäisyydellä asumuksesta on kirjattu harvakseltaan eri puolilta lauman reviirialueelta. Tiheimmillään havaintoja on Köyliön Kankaanpään kylän ja Huittisten Palojoen välisellä alueella, mutta ne eivät ole antaneet aihetta poliisin toimenpiteisiin.