Susitutkija: Hyvä hirvikanta vähentää koiravahinkoja

Hyvä hirvieläinkanta vähentää susien aiheuttamia koirvavahinkoja.

Näin arvioi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Ilpo Kojola. Hän perustelee näkemystä sillä, että susien toiminta riippuu tarjolla olevan saaliin määrästä.

Koira näyttäytyy yleensä sudelle kilpailijana eikä saaliina.

– Koira ei ole ravintona hirven korvike, mutta olisi täysin loogista, että sudella on suurempi motiivi poistaa koira saalistusalueeltaan, kun luontaista saalista on vähän, Kojola pohtii.

– Susi ei voi tietää, että koiraa ruokkii ihminen. 

Kojolan mukaan sudet tappavat Ruotsissa vähemmän koiria kuin Suomessa, kun vahinkojen määrä suhteutetaan susilaumojen määrään.

Länsinaapurissa susireviirien hirvitiheys on Suomen tilanteeseen nähden 3-5 kertainen. Suomessa taas koiravahingot painottuvat keskiseen Suomeen, jonne valkohäntäpeuran levinneisyys ei ulotu.

– Luontaista saalista on Lounais-Suomen valkohäntäpeura-alueen ulkopuolella susille niukasti, kun vertailukohdaksi otetaan vaikkapa Baltia tai Ruotsi, Keski- ja Etelä-Euroopan maista puhumattakaan. 

Kojola esitti näkemyksensä valtionhallinnon riista-asioita käsittelevässä Sarvi-verkkojulkaisussa.