SustainBaltic-hanke tuo uutta tietoa Lounais-Suomen meri- ja rannikkoaluista

Satakuntaliitto on mukana Turun yliopiston vetämässä SustainBaltic-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää meri- ja rannikkoalueiden kestävää käyttöä Lounais-Suomessa ja Virossa EU:n suositusten mukaisesti.

Hankkeen tavoitteena on saada uutta tietoa Lounais-Suomen meri- ja rannikkoalueista.

SustainBaltic-hankkeen alkuvaiheessa laaditaan laaja paikkatietoanalyysi, jossa täydennetään nykyistä tietopohjaa muun muassa merkittävistä ekologisista yhteyksistä Lounais-Suomen alueella.

Analyysin perusteella Lounais-Suomen rannikolta valitaan kaksi pilottialuetta, joille laaditaan vuosien 2017–2018 aikana yksityiskohtaiset suunnitelmat rannikkoalueiden kestävän käytön ja hoidon edistämiseksi.

SustainBaltic-hanke laajentaa tutkimuslaitosten ja maankäytön suunnittelijoiden välistä yhteistyötä meri- ja rannikkoalueiden suunnittelussa pohjoisella Itämerellä. Suomalaisten asiantuntijoiden ohella hankkeessa on mukana yhteistyökumppaneita myös Virosta.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehty lakimuutos koskien merialuesuunnittelua on tullut voimaan lokakuun alussa 2016. Satakuntaliitto laatii vuoteen 2021 mennessä merialuesuunnitelman yhdessä Varsinais-Suomen kanssa suunnittelualueelle, joka kattaa sekä Selkämeren sekä Saaristomeren.