Suunniteltu kauppakeskus uhkaa Vanhan Rauman arvoa

Museovirasto on antanut oman lausuntonsa koskien Kanalin länsirannan asemakaavan muutosta.

Museovirasto katsoo, että kaava on palautettava uudelleen valmisteltavaksi ja että uudelleenvalmistelussa on otettava erityisesti huomioon Vanhan Rauman rooli maailmanperintökohteena suoja-alueineen.

Museoviraston lausunnon mukaan, suunniteltua kauppakeskusta on tarpeen keventää. Museovirasto ehdottaa, että vanhan linja-autoaseman säilyttäminen olisi luonteva lähtökohta kevyemmälle kaavaratkaisulle.

Rauman kaupunki on valinnut toteutettavaksi vaihtoehdon, jossa kaikki kaava-alueen rakennukset puretaan ja linja-autoasema sijoitetaan kauppakeskuksen sisään.