Suurpetoaloite jäi kauas käsittelyrajasta

Suurpetokantojen rajoittamista vaativa kansalaisaloite ei saanut vaadittavaa 50 000 allekirjoitusta.

Eilen päättynyt nimienkeruu tuotti internetin kansalaisaloite.fi -palvelussa runsaat 4100 allekirjoitusta. Perinteisessä paperiadressissa on aloitteen vireillepanijoiden ilmoituksen mukaan lisäksi noin 16 500 allekirjoitusta. Yhteismäärä olisi näin runsaat 20 000.

Aloitteessa vaadittiin suurpetokantaa pienennettäväksi niin, että "se ei uhkaa maaseudun ja haja-asutusalueiden elinkeinoja, porotaloutta, metsästyskoiraharrastusta, luonnon monimuotoisuutta eikä ole turvallisuusriski ihmisille".

Aloitteen taustalla on Suurpedot ja luonto -niminen yhdistys.