Suvitien itäpää suljetaan liikenteeltä

Suvitien ajoneuvo- ja kevytliikenne mukaan lukien jalankulku suljetaan torstaista 10. marraskuuta alkaen.

Alueella suoritetaan louhepenkereen rakentamista sekä ruoppaustyötä.

Suljettava tieosuus on itäpäässä Syväraumankadun liittymästä lännen suuntaan 250 metriä aina venelaituri nro 8:lle saakka.

Suvitien länsipäähän on  kulkureitti Otantien kautta tai Pidesluodon suunnasta.

Liikenne on suljettuna arkippäivisin 16. joulukuuta saakka  klo 7-16.

Rauman katutoimi pahoittelee työstä aiheutuvaa haittaa.