Suvitie suljetaan liikenteeltä tien itäpäästä

Rauman Suvitien ajoneuvo- ja kevytliikenne, mukaan lukien jalankulku, suljetaan puunkantojen kaivutyön sekä louhepenkereen työn  takia 31.10–9.11. klo 7–16.

Suljettava tieosuus on itäpäässä Syväraumankadun liittymästä lännen suuntaan noin 700 metriä venelaiturille 12 saakka.

Suvitien länsipäähän kulkureitti Otantien kautta tai Pidesluodon suunnasta.