Sydäninfarktipotilaan hoitoon yhtenäiset ohjeet

Satakunnan sairaanhoitopiiri on laatinut yhtenäiset ohjeet sepelvaltimotautikohtauspotilaan hoitoon osallistuville tahoille perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Ohjeet julkaisttiin keskiviikkona hoito- ja kuntoutusketjuna.

Sepelvaltimotautikohtaukseksi nimitetään oireistoja jotka johtuvat sepelvaltimon ahtautumisesta tai tukkeutumisesta. Tällainen on esimerkiksi sydäninfarkti. Hoitoketjussa olennaista on potilaiden vaaran arviointi ja tämän perusteella ohjaaminen oikeaan hoitopaikkaan ilman ylimääräistä viivettä. Tavoitteena on poistaa päällekkäisyyksiä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välilltä.

Sepelvaltimotauti on suomalaisten miesten yleisin kuolemansyy ja myös naisten kuolemansyynä merkittävä. Sepelvaltimotaudin hoitoon käytetään Suomessa vuosittain yli 60 000 sairaalahoitojaksoa ja vuonna 2011 sepelvaltimotautikohtauksen hoitoon käytettiin 17 000 hoitojaksoa.