SYKE: Kantoenergia ei täyttäne EU-kriteerejä

Kantoenergia ei todennäköisesti vähennä päästöjä niin paljon kuin EU:n biopolttoaineille asetettava kriteeristö edellyttää. Näin päättelee Suomen ympäristökeskus (SYKE).

SYKEn tuoreen tutkimuksen mukaan kantoenergian päästöt ovat 20 vuoden käytön jälkeen korkeintaan 35% pienemmät kuin kivihiilen. Päästövähennys kasvaa korkeintaan 50 prosenttiin, kun energiaa on käytetty 50 vuotta.

Muutos johtuu niin sanotuista epäsuorista päästöistä. Ne aiheutuvat metsän hiilivaraston pienenemisestä kantojen poiston vuoksi.

Euroopan komissio valmistelee esitystä kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyden ja päästölaskennan kriteereiksi. Nestemäisillä biopolttoaineilla päästövähennysrajaksi on määritelty 60 prosenttia, ja SYKEn tutkimusprofessori Jari Liski pitää samaa rajaa todennäköisenä myös kiinteissä polttoaineissa. Jos näin käy, kantoenergia ei tutkimuksen mukaan täytä kestävän biopolttoaineen määritelmää.

SYKEn tutkimuksessa käytettiin aiempaa tarkempaa päästöjenmittausmenetelmää. Se on kehitetty yhteistyössä Geodeettisen laitoksen ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.