SYKE: Plankton siirtää mikromuovia ravintoverkkoon

Meressä elävät planktoneliöt erehtyvät luulemaan muovia ravinnoksi. Mikromuovi siirtyy planktonin kautta myös edelleen ravintoverkkoon.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkijat ovat pystyneet osoittamaan ensimmäistä kertaa mikromuovin kulkeutumisen ravintoverkossa. Tutkimus tehtiin käyttämällä fluorisoivia, kymmenen mikrometrin kokoisia muovikuulia.

Tutkimus lisää tietoa Itämeren mikroroskan mahdollisista vaikutuksista. Mikroroskaksi kutsutaan alle viiden millimetrin kokoista mereen päätynyttä muovia ja muuta roskaa. Se on peräisin teollisuuden  päästöistä ja jätevesistä, jonne mikroroskaa päätyy esimerkiksi kuluttajien käyttämistä keinokuituvaatteista, hammastahnoista ja ihonhoitotuotteista.

Muovi sellaisenaan voi olla eliöille haitallista. Lisäksi roskan mukana saattaa siirtyä ympäristömyrkkyjä.

Mikroroskien esiintymistä tutkitaan myös Rauman edustalta kerätyistä näytteistä. Ne ovat parhaillaan analysoitavana.