Syke: Selkämeren syvänteiden happitilanne jatkaa heikkenemistään

Selkämeren pintakerrosten korkeat fosforipitoisuudet huolestuttavat Arandan alkuvuoden tutkimusmatkan näytteiden tuloksissa. Arkistokuva: Esa Urhonen

Suomenlahden syvien pohjien heikko happitilanne näkyy korkeina ravinnepitoisuuksina, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) merentutkimusalus Arandan tutkimusmatkan tuloksista.

Myös Selkämeren syvänteiden happitilanne on heikentynyt.

Aranda teki Itämeren kemiallista ja fysikaalista tilaa selvittävän tutkimusmatkan 22.1.–1.2. Tutkimusalueina olivat Suomenlahti, Itämeren pääaltaan pohjoisosa, Saaristomeri ja Selkämeri.

– Merkittävin havainto oli Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan pohjoisosan syvän vesimassan vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen korkea fosforipitoisuus ja heikko happitilanne, toteaa matkanjohtaja, erikoistutkija Harri Kankaanpää Sykestä.

Suomenlahden syvät pohjat ovat monin paikoin vähähappisia tai täysin hapettomia ja paikoin esiintyy myös myrkyllistä rikkivetyä. Näin huono happitilanne on kerran tai kaksi kertaa vuosikymmenessä. 

Saaristomeren ulko-osissa happitilanne oli vuodenaikaan nähden normaali, kun taas Selkämerellä syvien osien happitilanne on hitaasti heikentynyt. Pintakerroksen fosforipitoisuudet olivat korkeampia kuin aiempina vuosina, mikä kertoo Selkämeren hitaasta rehevöitymisestä.

– Vesiensuojelutoimenpiteiden tuottama ulkoisen ravinnekuormituksen lasku törmää meren sisäisten prosessien muodostamaan lasikattoon, toteaa tutkimusmatkan loppuosan matkanjohtajana toiminut vanhempi tutkija Pekka Kotilainen Sykestä.

Seuraava tutkimusmatka järjestetään huhtikuun lopulla. Kesän leväkukintojen riskiennuste julkaistaan kesäkuun alussa.