Syksyinen sää lopetti sinileväkukinnot lähes kokonaan

Sinilevääoli runsaasti Rauman vesillä esimerkiksi elokuussa 2013. Kuva: Jami Jokinen / LS-Arkisto

Suomen Ympäristökeskus tiedottaa, että tuulinen sää on sekoittanut avomerellä sinilevät veteen, joten sinilevien pintakukintoja ei ole päässyt kuluneen viikon aikana muodostumaan. Useita sinilevälajeja kuitenkin esiintyy yhä kohtalaisen paljon viime päivinä otetuissa vesinäytteissä.

Valtakunnalliseen sinileväseurantaan kuuluvilla 33 rannikon havaintopaikalla hieman sinilevää on havaittu vain kuudella itäisellä Suomenlahdella ja Saaristomerellä sijaitsevalla paikalla. Sinilevätilanne voi vaihdella huomattavasti lyhyenkin matkan sisällä rannikolla, johtuen ravinneolojen lisäksi muun muassa paikallisista tuuli- ja virtausolosuhteista.

Järvillä sinilevää on havaittu selvästi vähemmän kuin ajankohtana yleensä. Levätilanne on poikkeuksellisen rauhallinen, sillä vuonna 1998 alkaneessa leväseurannassa ei koskaan aiemmin ole ollut koko elokuussa yhtä vähän sinilevähavaintoja sisävesiltä.

Ravinteita todennäköisesti riittäisi vielä sinilevien kasvuun ainakin rehevimmillä järvillä. Uusia leväkukintoja voi siten vieläkin kehittyä, jos sää lämpenee ja tulee tyyniä jaksoja.