Syöpähoidoissa viivettä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Aluehallintovirasto on käsitellyt valvonta-asiana syöpähoitojen viivettä ja seurantojen vähentämistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Aluehallintovirasto katsoo, että hyvän hoidon kriteerit eivät täyty kaikilta osin syöpähoidoissa. Syyksi on ilmennyt resurssipula sairaanhoitopiirissä. Hoitojen ajoituksessa on ollut viivettä. Seurantoja on harvennettu sekä potilaiden omatoimiseen yhteydenottoon panostettu oireiden ilmetessä. Erityisesti sädehoidoissa on viivettä.

Aluehallintovirasto on 17.huhtikuuta antamallaan määräyksellä velvoittanut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin saattamaan syöpätautien hoidon hyvän hoidon tasolle neljänsadantuhannen euron suuruisen sakon uhalla 31.12.2013 mennessä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin on toimitettava Lounais-Suomen aluehallintovirastolle 15.1.2014 mennessä selvitys siitä, mihin toimiin se on ryhtynyt asian korjaamiseksi.