Syyte kotieläinten huonosta hoidosta nurin

Satakunnan käräjäoikeus on hylännyt luvialaista maatilayrittäjää vastaan nostetut syytteet eläinsuojelurikoksesta.

Oikeuden mukaan ei löytynyt näyttöä, ettei tilan eläimille olisi huolimattomuudesta johtuen ollut riittävää sääsuojausta. Tehdyissä tarkastuksissa puutteita löytyi mutta viat on eläinlääkärin huomautusten jälkeen korjattu.

Oikeus katsoi myös, ettei syyttäjä ollut riittävästi yksilöinyt eläimiä, jotka olivat tilalla joutuneet kärsimään. Syytteessä ei myöskään huomioitu eläinten rodulle ominaisia piirteitä. Syyttäjä oli unohtanut, että tilalla osa eläimistä oli rodultaan sellaisia, että ne voivat selviytyä ulkona ja viileässä.

Oikeus piti toteen näytettynä, että esimerkiksi liian mataliksi väitetyt lampaiden karsinoiden aidat korjattiin huomautuksen jälkeen.

Tilalla oli hevosia, lampaita ja nautaeläimiä.