Syytteet liiasta ylityön teettämisestä nurin

Satakunnan käräjäoikeus on hylännyt kahta Satakunnan sairaanhoitopiirin viranhaltijaa vastaan nostetut syytteet työaikarikkomuksesta.


Heidän epäiltiin teettäneen ylitöitä kuudella sairaanhoitajalla vuoden 2011 aikana huomattavasti yli lain salliman määrän.


Oikeus määräsi valtion varoista korvattavaksi kummallekin oikeudenkäyntikuluista runsaat 2 100 euroa.


Oikeuden mukaan päivystyksessä työskennelleet kuusi sairaanhoitajaa tekivät ylityötä yli sallitun määrän, mutta syntynyt tilanne johtui pitkälti työajan seurannassa syntyneistä ongelmista eikä suinkaan huolimattomuudesta.


Ylityötä tehtiin käytännössä kesän aikana, jolloin päivystyksessä oli vilkkainta ja pätevästä, kokeneesta henkilökunnasta oli pulaa.


Samaan aikaan oli ongelmia uudessa palkanlaskennan tietokoneohjelmassa eivätkä syytetyt olleet saaneet ajantasaisia raportteja ylityökertymistä.


Heti palkanlaskennan ilmoitettua tapahtuneesta, sairaanhoitajien kanssa keskusteltiin eikä enempiä ylitöitä enää kertynyt.