Tableteista sekä hyötyä että haittaa opetuksessa

Tabletit parantavat oppilaiden työskentelyilmapiiriä ja vahvistavat ongelmanratkaisutaitoja sekä yksilöllisiä oppimiskokemuksia, vahvistaa tuore Itä-Suomen yliopiston teettämä kyselytutkimus.

Tablettien myötä kotitehtävät koettiin mieluisampina ja jakamisen kulttuuri lisääntyi, mutta toisaalta vanhemmat kokivat olevansa entistä huonommin perillä lastensa koulutyöstä.

Tablettien vaikutuksia tutkittiin käytännössä jakamalla Savonlinnan normaalikoulun oppilaat ja opettajat kahteen ryhmään: oppikirjoista opiskeleviin sekä henkilökohtaisia tietokoneita kirjojen sijasta käyttäviin. Kyselytutkimus teetettiin huoltajilla, oppilailla ja opettajilla.

– Perinteisillä oppikirjoilla on vielä ollut hyvin merkittävä rooli, mutta haluamme nyt valmistautua perinteisen printtialan murrokseen todellisin toimenpitein, kertoo Savonlinnan normaalikoulun johtava rehtori Mikko Ripatti.