Taimenilla oli hyvä kutusyksy: Raumanjoessa oli keväällä hyvin pienpoikasia

Syksyn vesitilanne vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hyvin emokaloja nousee Raumanjokeen. Viime syksynä tilanne oli hyvä. Arkistokuva. KUVA: Esa Urhonen

Viime syksyn sateet tekivät hyvää Raumanjoen virtaamalle ja samalla taimenkannalle. Vesitilanteen ansiosta emokaloja pääsi nousemaan puroon kudulle, mistä kertovat keväällä havaitut poikaset.

Alkuvuoden aikana kuoriutuneita poikasia havaittiin useammallakin eri kutusoraikolla.

Seurannassa neljä vakiokohdetta

Kaupungin ympäristötoimi teki pienpoikasten kevätseurannan toukokuun lopulla.

Taimenenpoikasia tarkkailtiin ja laskettiin silmämääräisesti neljältä aiemminkin seurannassa olleelta kutusoraikolta. Ne sijaitsevat Kirkkosillalla, Pajasillan eri puolilla sekä Kirstin talon sillalla.

Vaikka puronreunojen runsas kasvillisuus haittasi tarkkailua, niin poikasia löytyi hyvin.

Poikasia useissa eri soraikoissa

Silmämääräisellä tarkkailulla ei pystytä laskemaan tarkasti tai edes suuntaa-antavasti puron poikasmääriä. Sen sijaan sillä pystytään arvioimaan kudun onnistumista eri kutusoraikoilla.

Neljästä aiemminkin tarkkaillusta soraikosta kolmesta löytyi pienpoikasia merkittävä määrä. Vakioseurannan kohteiden lisäksi poikasia nähtiin useilla muillakin soraikoilla, vaikka seurantaa ei tehty koko puron mitalta järjestelmällisesti.