Taisteluainekoulutus alkaa ensi vuonna Porin prikaatissa Säkylässä

Ensi tammikuun saapumiserän varusmiehet aloittavat uudenlaisen taisteluaineiden koulutuksen Porin prikaatissa Säkylässä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Maavoimien suojelukoulutusta kehitetään aloittamalla Porin prikaatissa koulutus aidoilla taisteluaineilla ja ottamalla käyttöön koulutukseen tarkoitettu erillinen taisteluainekoulutusalue.

Tähän asti Suomessa on suojelukoulutuksessa taisteluaineiden sijasta käytetty simulantteja.

Ensimmäinen Suomessa

Koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja Porin prikaati on taisteluaineiden ainut kouluttaja. Porin prikaatin Suojelun osaamiskeskus järjestää taisteluainekoulutusalueen käyttöönottoharjoituksen 16.–20.9. Säkylässä.

Harjoitusalue otetaan käyttöön tänä syksynä, ja varusmiehille koulutus aloitetaan saapumiserästä 1/2020.

Koulutuksen tarkoituksena on kehittää ensisijaisesti kotimaan sodan ajan suorituskykyä ja osaamista mahdollisimman autenttisissa koulutusympäristöissä.

Samankaltaisiin koulutuksiin on osallistuttu vuosien ajan ulkomailla. Edellisen kerran taisteluainekoulutukseen osallistuttiin Ruotsissa RECCEX16 -harjoituksessa.

Myös muille viranomaisille

Taisteluainekoulutuksen järjestäminen kotimaassa on huomattavasti edullisempaa ja tehostaa koulutusta. Taisteluainekoulutusta annetaan myös muille viranomaisille.

Taisteluainekoulutuksessa harjoitellaan samoja suorituksia kuin tavanomaisessa suojelukoulutuksessa, mutta käytössä on kemiallisia taisteluaineita eli sinappikaasua ja sariinia. Koulutus on varomääräysten mukaista toimintaa ja tarkkaan valvottua.

Koulutuksessa käytettävät taisteluaineet kuuluvat kemiallisen aseiden kieltosopimuksen mukaisiin kemikaaleihin. Sopimuksen mukaan niitä saa kuitenkin käyttää Puolustusvoimien harjoituksissa.

Lämpöuupumus tai paleltuminen riskinä

Jokaisessa harjoituksessa on läsnä suojelulääkintään koulutettu ensiapuhenkilö ja harjoitusta johtaa taisteluainekoulutukseen koulutettu ammattisotilas.

Jokaiseen taisteluaineharjoitukseen sisältyy suojavarusteiden tiiveydentoteaminen ja toimenpiteet vaaratilanteessa.

Ulkomailta saatujen harjoituskokemusten mukaan suurin terveydellinen riski on koulutettavan lämpöuupumus tai paleltuminen.