Talonrakentaminen hienoisessa nousussa Satakunnassa

Niin uusasuntotuotanto, toimitilarakentaminen kuin korjausrakentaminenkin jatkanevat kasvuaan, arvioivat alan toimijat. Kuva: Esa Urhonen

Rakennusalan toimijat kokevat talonrakentamisen suhdannetilanteen Satakunnassa edelleen vain tyydyttävänä, mutta näkymät ovat aiempaa paremmat. Töiden määrän odotetaan lisääntyvän talven ja kevään aikana.

Rakennusinvestoinnit kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä kymmenyksen viime vuodesta.

Rakentaminen työllisti Satakunnassa kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana noin 5 730 henkilöä. Työllisyys heikkeni alle 300 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Tulokset perustuvat Rakennusteollisuus RT:n tekemään kyselyyn.