Tämä on Rauman murheenkryyni –  tilanne on jo lainvastainen

Rauman vanhustenhuollon jonotilanne on ei-hyväksyttävällä ja jopa lainvastaisella tolalla. Asia käy ilmi tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksesta, joka laaditaan vuosittain kaupungin toiminnasta.

Ympärivuorokautista hoitoa jonottaiden vanhusten joukossa oli 15 henkilöä, jotka olivat olleet jonossa yli kolme kuukautta. Arviointikertomuksessa muistutetaan, että vanhuspalvelulaki edellyttää hoitopaikan osoittamista kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä.

Sosiaali- ja terveyspuolen ongelmakohdaksi nousee myös lääkäriaikojen saannin vaikeus avoterveydenhuollossa. Tarkastajat ovat huolissaan muun muassa siitä, että työterveyshuoltoon on saanut viime vuonna yhtä heikosti aikoja kuin edellisvuonnakin.

Lue lisää lauantain Länsi-Suomesta.