Tammikuun Hinku-teko Lääkärikeskus Minervalle

Suomen ympäristökeskus valitsi raumalaisen Lääkärikeskus Minervan kuukauden Hinku-teoksi.

Peruskorjauksen yhteydessä rakennetun verkoston avulla Lääkärikeskus Minerva hyödyntää läheisessä puhelinyhtiössä syntyvää hukkalämpöä sairaalan lämmityksessä.

Toimenpiteen avulla Minerva vähentää vuotuisia lämmityksestä syntyviä päästöjä ja käyttökustannuksia 19,4 prosenttia.

Peruskorjauksen yhteydessä Minervassa siirryttiin vanhojen TL-D -lamppujen käytön sijaan led-valaistukseen.

Sisävalaistuksen energiatehokkuutta parannettiin myös ottamalla käyttöön uusi ohjaustapa.

Suomen ympäristökeskuksen Hinku-teko -palkinto myönnetään kuukausittain kunnalle, yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle, joka on toimillaan vähentänyt kasvihuonepäästöjä, saavuttanut taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä, sekä osoittanut aktiivisuutta ilmastonmuutoksen hillinnän käytäntöjen edistämiseksi.