Tänä vuonna saa kaataa enintään 29 sutta

Sudenhoitosuunnitelma hyväksyttiin tänään. Hoitosuunnitelman laati Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus (entinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos) maa- ja metsätalousministeriön johdolla.

Suunnitelman tavoite on sovittaa yhteen sudensuojelu ja susireviireillä asuvien ihmisten tarpeet. Uutena asiana sallitaan suden kannanhoidollinen metsästys. Tätä kokeillaan aluksi kahden vuoden ajan. Maa- ja metsätalousministeriö säätää asetuksella vuosittain suurimman sallitun saalismäärän, joka kannanhoidollisilla poikkeusluvilla voidaan pyytää koko maassa. Tämän vuoden saalismääräksi päätettiin 29 sutta.

Susien määrä alkoi vähentyä vuonna 2007. Nyt niiden määrä on kuitenkin selvästi noussut viime vuodesta. Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan Suomessa on noin 220 – 245 sutta, kun viime vuonna luku oli vielä 140 – 155.

Kannanhoidolliset luvat myöntää Suomen riistakeskus. Luvat suositellaan kohdistettavaksi nuoriin haittaa tai vahinkoa aiheuttaneisiin susiin. Kannanhoidollisen metsästyksen lisäksi susia saa kaataa Suomen riistakeskuksen myöntämällä vahinkoperusteisella poikkeusluvalla tai poliisin määräyksellä.