Tapaa hoivarobotti Zora

Hoivarobotti Zoraan pääsee tutustumaan Porissa lauantaina 21.tammikuuta kauppakeskus Puuvillassa. Zora esiintyy klo 10.15, 11.15 ja 13.15. Tilaisuus on kaikille avoin.

Hoivarobotti Zora vierailee Satakunnan keskussairaalan lastenosastolla perjantaina 20.1.2017. Tällöin keskussairaalassa käy magneettikuvauksessa kuusi alle kouluikäistä lasta.

äivän kestävässä kokeilussa Zoraa hyödynnetään erityisesti lapsipotilaiden jännityksen ja pelon lievittämiseen sekä viihdyttämiseen odotusaikoina.

Zora on vuorovaikutusrobotti, jota on Suomessa aiemmin hyödynnetty kouluissa ja vanhuspalveluissa. Nyt robottia hyödynnetään ensimmäistä kertaa Satakunnan alueella sairaalapalveluissa.

-Zoraa voidaan hyödyntää informaation antamisessa ja opastamisessa. Se voi lukea lapsille satuja, ohjata tanssi- ja liikuntatuokioita, pelata hahmotuspelejä, arvuutella, jutella ja vastailla lasten kysymyksiin reaaliaikaisesti, kertoo Meditas Oy:n toimitusjohtaja ja hoivarobotiikan asiantuntija Minna Laine.

-Haluamme selvittää Zoran vaikutusta lapsiin jännittävässä ja uudenlaisessa tilanteessa, kuten tippakanyylin laittamisen yhteydessä ennen nukutusta. Robotin tarkoituksena on rauhoittaa lapsia, antaa tietoa tulevasta sekä ohjata lasten mielenkiintoa muihin mielekkäämpiin asioihin. Magneettikuvauksen jälkeen lapset ovat osastolla toipumassa neljä tuntia, jolloin Zora viihdyttää heitä ja tarjoaa virikkeitä ajankulumiseen, toteaa osastonhoitaja Elina Gustafsson.

Hoivarobotti Zoran kokeilu Satakunnan keskussairaalassa on osa Prizztechin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto -hanketta.

-Kokeilun tarkoituksena on tutkia Zoran vaikutusta lapsipotilaisiin, millaisia hyötyjä robotin avulla voidaan saavuttaa sekä mitä uusia mahdollisuuksia robotti voisi tuoda lastenosaston arkeen, kertoo projektipäällikkö Niina Holappa Prizztechistä.

HYVÄKSI-hankkeen tarkoituksena on kehittää nopeilla kokeiluilla ja käyttäjien osallistamisella helppokäyttöistä ja miellyttävää teknologiaa hyvinvoinnin edistämiseen.

Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR), Porin seudun kunnat ja SAMK.