Tapani Erämaja jatkaa pappiasessorina

Eurajoen seurakunnan kappalainen Tapani Erämaja jatkaa vielä toisen kolmivuotiskauden pappisasessorina 1.6.2014 lukien.

Erämaja sai torstaina Turun arkkihiippakunnan rovastikunnissa toimitetussa tuomiokapitulin pappisasessorin vaalissa epävirallisen tuloksen mukaan 73,5 prosenttia annetuista äänistä. Äänestysprosentti oli 40,6. Tuomiokapituli vahvistaa vaalin tuloksen myöhemmin.

Tuomiokapitulissa on kaksi pappisasessoria, jotka papit valitsevat keskuudestaan. Pappisasessorit toimivat piispan apuna hiippakunnan hallinnossa. He osallistuvat piispantarkastuksiin ja tekevät hallinnollisia valmisteluja tuomiokapitulin istuntoon.

Pappisasessorin virkaa hoidetaan oman seurakuntaviran ohella. Pappisasessorina voi toimia kaksi kolmivuotiskautta peräkkäin.