Tarkastukset paljastavat: Korjausrakentamisen työturvallisuudessa puutteita

Korjausrakentamisen työturvallisuus ei ole riittävällä tasolla, koska noin 1 300 tarkastuksessa on annettu suunnilleen 1 900 toimintaohjetta sekä toistasataa kehotusta.

- Tarkastusten perusteella voidaan päätellä, että korjausrakentamisen työturvallisuudessa on vielä paljon kehitettävää, kertoo ylitarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) työsuojelun vastuualueelta.

Vain vajaassa parissasadassa tarkastuksessa yritykselle ei ole annettu lainkaan velvoitteita.

Työsuojeluviranomaiset käynnistivät rakennusalalla vuoden 2016 alussa valtakunnallisen, kaksivuotisen korjausrakentamiseen keskittyvän työturvallisuushankkeen.

Tarkastukset on keskitetty rakennusalan päätoteuttaja-, purku- ja pinnoitusyrityksiin sekä asbestipurkutöitä suorittaviin yrityksiin.

Suurimpina puutteina esiin ovat nousseet asbestipölynhallinnan suojaukset, altistumisalueen puhtauden varmistaminen ja asbestityön suorittamisen edellytykset.

Korjausrakentamisessa ja pinnoitusurakoitsijoilla on ollut eniten huomauttamista kemikaaliluetteloiden ja käyttöturvatiedotteiden puuttumisessa, pölyntorjunnassa sekä henkilökohtaisten suojainten käytössä.