Tarkastuksilla luodaan turvaa yhteiskuntaan

Harva tulee huomioineeksi, miten monet arkipäivän asiat ovat jatkuvan valvonnan ja tarkastuksen piirissä. Puolueettomia ja riippumattomia tarkastuksia, testauksia ja sertifiointeja tekevän Inspectan tarkastusinsinööri Esko Inkisen mukaan tällaisiin kohteisiin törmää päivittäin.

– Tarkastuksia tehdään turvallisuuden varmistamiseksi kuten sammutuslaitteistojen tarkastuksissa tai luotettavuuden takaamiseksi erilaisten laitteiden osalta, kuten mittavälineitä kalibroitaessa. Bensamittareista, hedelmävaaoista, kylmälaitteista ja hisseistä löytää tarkastustarran. Kohteita on joka puolella.

Inkisen tehtäväkuvaan kuuluvat Inspecta Tarkastus Oy:n suorittamat erilaisten painelaitteiden määräaikaiset tarkastukset Rauman alueella. Tarkastuksia tehdään alueen yrityksissä painelaitteille käyttöturvallisuuden varmistamiseksi määräajoin.

– Käyttöönoton yhteydessä tehdään ensimmäinen määräaikainen tarkastus ja sen jälkeen määrävuosin käyttö-, sisäpuolinen- ja painekoetarkastus. Korjausten ja muutosten jälkeen vaaditaan myös muutostarkastus, hän luettelee.

Painelaitteiden määräaikaistarkastukset voivat vaatia myös laitteen hetkellistä poistamista käytöstä, kuitenkin suunnittelematon seisakki laitteen rikkoutuessa voi tietää toimialasta riippuen isojakin menetyksiä asiakkaille, joten määräaikaistarkastuksilla ja rikkomattomilla aineenkoetuksilla laitteistot voidaan tarkistaa hallitusti ja ennakkotietoa saaden.

– Rikkomattomia menetelmiä ovat muun muassa röntgen-, ultraääni- ja pyörrevirtaustarkastukset. Työkohteitamme on muun muassa elintarvike- ja kemianteollisuudessa mutta myös esimerkiksi jäähalleissa, tarkastusinsinööri Paula Kangasmäki luettelee.

Hänen osaamisalueensa kuulostaa lääkärin pätevyyttä vaativalta kokonaisuudelta. Kangasmäki myöntääkin, että laitteissa pitää osata kuunnella sivuääniä riskien kartoittamiseksi.

Lue lisää keskiviikon Länsi-Suomesta